DE DUURZAME SCHAKEL IN HET RECYCLEREN VAN OUDE METALEN.

Al drie generaties lang, dat is meer dan zestig jaar, is Nieulandt Recycling de schakel in de recyclage van metalen. Van particulier tot lokale overheid, van het afval van een eenmanszaak tot de “waste” van een multinational. Nieulandt Recycling speelt haar rol in de groene ketting steeds met evenveel zorg. Zorg voor het milieu, zorg voor de kwaliteit van het gerecycleerde product en zorg voor u als klant. Of u als leverancier.

Want u verkoopt aan ons. Net die relatie zorgt ervoor dat wij u niet alleen een correcte prijs en service aanbieden. Wij garanderen u ook dat wij alles volgens de regels van de kunst ver- en bewerken, knippen en sorteren. Fiscale en milieutechnische conformiteit. Met topkwaliteit voor onze afnemers. Nieulandt Recycling is een schakel in de ketting van morgen.

OVER ONS

Zonder geschiedenis, is er geen toekomst. Logisch dus dat de derde generatie Nieulandt met respect voor tradities en familiale waarden doorgroeit in een steeds groter wordende wereld. Sinds de eerste kar oud ijzer in Lebbeke met de hand geknipt werd, evolueerde Oude Metalen Alfons Nieulandt naar Nieulandt Recycling, een moderne handel in oude metalen dat jaarlijks dertienduizend ton schroot verwerkt.

 

Meer dan zestig jaar ervaring zorgt ervoor dat de familie Nieulandt zichzelf kenners mogen noemen als het over de verwerking van oude metalen gaat. Van de eerste ophaalronde van lompen en oud ijzer net na de tweede wereldoorlog of het eerste lapje grond op de Tragel in Aalst, over het afscheid van CNA Containers, tot de intrek in een splinternieuw gebouw in de Victor

Bocquéstraat. Elke stap zorgde ervoor dat Nieulandt Recycling zich meer  wapende om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan.

Dat is geen eindpunt. De ambitie is rotsvast: het bedrijf wil blijven bouwen op de fundamenten die in de loop der jaren gelegd zijn en gestaag verder groeien tot een steeds belangrijkere schroothandelaar.

ALFONS NIEULANDT START INZAMELING  IJZER EN LOMPEN IN LEBBEKE

1948

VERKOOP CNA CONTAINERS, FOCUS OP SCHROOT

2003

OPSTART NIEUW TERREIN EN SPLITSING ACTIVITEIT SCHROOT EN ALGEMEEN AFVAL

2000

EERSTE VAN VIJF JAAR LAUREAAT MILIEUCHARTER

2008

UITBOUW CNA CONTAINERS, ALGEMENE AFVALVERWERKING

1970

AANKOOP SCHROOTSCHAAR

2008

VERHUIS NAAR VICTOR BOCQUESTRAAT, AALST

2011

VERHUIS NAAR
AALST

1960

ERKENNING ALS DEPOLLUTIECENTRUM VOOR AUTOWRAKKEN

2004

INZAMELAAR AEEA ERKEND DOOR RECUPEL

2009

foto ©Dann

EEN ESSENTIËLE SCHAKEL IN DE RECYCLAGEKETTING

click to open

 • 1. SELECTIE GRONDSTOFFEN AFKOMSTIG VAN PARTICULIEREN EN BEDRIJVEN

  GEBRUIK VAN
  METAAL IN:
  • Auto's
  • Elektrische en
  elektronische apparatuur
  • Bouw
  • enz

 • 2.VERWERKING DOOR NIEULANDT

  INZAMELEN

  BEWERKIEN, SORTEREN OF OVERSLAG

  AANVOER
   EN INTERN TRANSPORT

  OPSLAG

  ACCEPTATIE

  AFVOER

 • 3.LEVERING AAN AFNEMERS

  AFVAL
  =
  GRONDSTOF

PARTICULIEREN EN BEDRIJVEN

NIEULANDT

AFNEMERS

NIET ALLES KOMT ER ZO MAAR IN!

De milieuwetgeving heeft een heel grote inhaaloperatie gemaakt. Waar in lang vervlogen dagen zo goed als alles mocht en kon, kent de sector vandaag flink wat voorwaarden. Logisch, de risico’s voor de omgeving zijn te groot.

 

Nieulandt Recycling is vergund voor de inzameling, opslag en vervoer van schroot. Maar ook voor bijzondere stromen gevaarlijk afval zoals autowrakken (via Febelauto), afgedankte elektrische en elektronische apparaten (via Recupel) en loodbatterijen hebben we de nodige vergunningen in huis. Naast inzameling met de eigen containerdienst, kunnen vakmensen én particulieren schroot leveren op het terrein in de Victor Bocquéstraat.

 

Een aantal dingen die voor u en mij gewoon, ongevaarlijk schroot lijken, zijn echter niet toegestaan. Gasflessen bijvoorbeeld omdat het risico op ontploffing

bij knippen of persen te groot is aangezien er altijd nog gas in de fles kan zitten. Of niet gereinigde mazouttanks omdat daar nog vervuilende olie kan in zitten. Nieulandt Recycling past haar acceptatievoorwaarden strikt toe. Enkel zo kan de veiligheid van bezoekers en medewerkers en bescherming van het milieu gegarandeerd worden.

 

Met de ambitie om een toonaangevende, zelfs vernieuwende rol in de sector te blijven spelen, wordt telkens zo snel mogelijk gereageerd op nieuwe ontwikkelingen. Nu de nadruk steeds meer gelegd wordt op veiligheid en fiscaliteit wordt steeds meer controle uitgeoefend op de leveranciers van schroot.

De identificatieplicht wordt minutieus nageleefd, waardoor elke particuliere klant eerst een copie van zijn of haar identiteitskaart moet tonen. Ook het verbod op cashbetalingen voor kabel en kabelafval verloopt zonder uitzondering. Nieulandt heeft zichzelf zelfs tot doel gesteld verder te evolueren naar een cashless systeem.

 

Net daarom leeft Nieulandt Recycling in opperbeste verstandhouding met haar omgeving. Milieu-inspectie en OVAM zijn in de loop der jaren eerder adviserende dan corrigerende of sanctionerende partners geworden. En ook met de lokale en federale politie wordt vlot samengewerkt om misbruiken van de wetgeving snel te counteren.

 

Kan je vandaag “duurzaamheid” niet als één van je basisprincipes in het moderne ondernemen naar voor schuiven? Kan je vandaag géén rekening houden met de wensen en noden van je medewerkers? Van je omgeving? Van de toekomstige generaties? Kan je als schakel in de recyclageketen vandaag nog “nee” zeggen tegen sociale en fiscale verantwoordelijkheden en strenge, maar vaak terechte eisen van de milieuwetgeving.

foto ©Dann

Nieulandt Recycling twijfelt geen ogenblik aan het antwoord op die vragen: nee! Mét een uitroepteken. Net in een sector die in een slecht daglicht staat, is het een noodzaak om het anders te doen. En om elke dag in elke tak van het bedrijf conformiteit en kwaliteit centraal te stellen. Voor de medewerkers om hen een fijne job aan te bieden. Voor de klanten om hen te

garanderen dat zij samenwerken met een betrouwbare partner die hen garandeert het spel te spelen zoals het hoort. Voor de afnemers die topkwaliteit van de producten willen. En voor de overheid die erop rekent met cleane bedrijven te kunnen werken om zo de strijd tegen diefstal en fraude te kunnen winnen.

SCHAKEL IN EEN WERELDWIJD RECYCLAGENETWERK.

De toegevoegde waarde van Nieulandt Recycling draait om één woord: kwaliteit. Schroot wordt zo goed mogelijk geprepareerd om gerecycleerd te worden. Daar komt de expertise van de mensen op de werkvloer tot zijn recht. Het ‘gemengd

Hoe beter de kwaliteit, hoe beter de te verkopen partijen schroot beantwoorden aan de voorwaarden van de verwerkers, hoe meer het waard is.

ijzer’ dat door bedrijven en particulieren geleverd wordt, wordt manueel én mechanisch gesorteerd, geperst of geknipt. In ijzer bestaan tal van categorieën. Dikker of dunner, langer of korter, geverfd, blank, gegalvaniseerd, het speelt allemaal een rol in de bepaling van de kwaliteit ervan.

 

De recyclagewereld wordt steeds kleiner. Verkopen aan en contacten met Franse, Duitse of Nederlandse firma’s in plaats van enkel Belgische wordt steeds evidenter. Maar schroot reist ook steeds meer de aarde rond.

Heel wat ijzer van mindere kwaliteit wordt per schip naar Turkije gevoerd. Non-ferro’s, vooral de kopersoorten, reizen naar Azië om daar verwerkt te worden. Het is immers daar dat heel veel beroep gedaan wordt op gerecycleerd koper om de bouwwoede en industriële honger te stillen.

 

De rol van Nieulandt Recycling in die keten is dus heel duidelijk:

het voorbereiden van al dat lokaal ingezamelde schroot voor recyclage. Binnen of buiten de eigen landsgrenzen.

 

ONZE TROEVEN

LOKALE SCHAKEL IN
BOVENLOKALE KETTING

ERKENNING MOTIVEERT
EN STIMULEERT

NOOIT ALLEEN

OP DE WERELD

Nieulandt Recycling legt de focus op het inzamelen, sorteren, knippen en weer doorvoeren van metaalafval.

Transport wordt een steeds belangrijkere factor. Niet alleen in de schrootsector, maar voor alle activiteiten waar een logistieke tak aan gekoppeld is. Vooral daarom is de

lokale inzameling een niet te onderschatten schakel in het recyclageproces. Kleine hoeveelheden (van enkele kilo’s tot een paar ton per levering) worden lokaal ingezameld

om één stap verder het vervoer te optimaliseren. Zo zorg je voortdurend voor meer efficiëntie en vooral minder verkeer op straat.

MET 10 MENSEN
WORDT JAARLIJKS

13.000 TON SCHROOT VERWERKT.

 GOED VOOR

JAARLIJKS 700 VOLLE

UITGAANDE VRACHTWAGENS

Nieulandt Recycling heeft de rotsvaste ambitie een toonaangevende speler in de sector te zijn en te blijven. Een manier van werken die ook bij de buitenwereld niet onopgemerkt blijft.

 

Al in 2007 werd Nieulandt Recycling laureaat Milieucharter. Een bekroning van uitstekend werk op het milieufront. Maar liefst vijf opeenvolgende jaargangen werd het bedrijf bekroond omdat niet alleen conform de milieuwetgeving gewerkt werd, maar daar zelfs nog een flinke schep bovenop gedaan werd.

 

In 2012 hoorde Nieulandt Recycling bij de ultieme vijf finalisten in de strijd om het kmo-laureaatschap van Unizo in de provincie Oost-Vlaanderen. Nog

dat jaar stootte Sanne Nieulandt door tot de finaleronde van de Womed-award. Een prijs die vrouwelijke ondernemende rolmodellen in de kijker zet.

Maar dé bekroning kwam er toen zij door de studenten van Hogeschool Gent in Aalst en meer dan driehonderd aanwezige ondernemers, verkozen werd tot “Meest Gebeten Ondernemer” in 2013.

Als deel van een ketting sta je nooit alleen in de wereld. Nieulandt Recycling werkt nauw samen met een aantal belangrijke partners. Dat is noodzakelijk om de juiste vergunningen en erkenningen te hebben. Maar ook om de vinger aan de pols van de sector en de economische realiteit te houden.

ERKENNINGEN

LOKAAL ENGAGEMENT

Febelauto, Recytyre en Recupel voor respectievelijk autowrakken, autobanden en elektrische toestellen. En binnenkort ook Febupro voor de inzameling van gasflessen. Nieulandt Recycling is ook actief lid bij de beroepsfederatie Coberec. En stond aan de wieg van Fecoplus. Een groep van zes Vlaamse schroothandelaars die de koppen bij mekaar steekt om daar samen beter van te worden.

Ook op lokaal vlak is er meer dan voldoende engagement. De zaakvoerders zijn nauw betrokken bij het lokale bedrijfsleven door bestuursfuncties in bedrijvenvereniging Wijngaardveld en werkgeversorganisatie Unizo Aalst. Recent werd zelfs een politiek mandaat opgenomen met de stevige ambitie om een aantal ondernemende verzuchtingen meer en duidelijker aan

te kaarten bij het lokale politieke beleid.

 

Maar het hoeft niet enkel strikt professioneel te zijn. Nieulandt Recycling engageert zich ook in het lokale culturele en verenigingsleven door het ondersteunen van kleinschalige aktiviteiten en initiatieven. Een vaak onderschatte, maar zeker niet onbelangrijke rol.

ONS TEAM

foto ©Dann

Elke ketting is zo sterk als haar zwakste schakel, ...ook als het om oud ijzer gaat.

 

Net daarom werkt dagelijks een tien koppen sterk team aan de toekomst van het bedrijf. Twee chauffeurs halen uw schroot op of

voeren het weg naar verwerkers in binnen- en steeds vaker ook in buitenland. Vier sorteerders/kraanmannen staan elke dag in voor het sorteren, knippen en laden van alle soorten schroot en de depollutie van autowrakken. Een mécanicien houdt zich

bezig met het onderhoud van twee overslagkranen, een kraan met schaar, de mobiele schaar, drie vrachtwagens en alle andere klussen. Zo blijven er nog drie over voor de dagelijkse administratie en aan- en verkoop.

Administratie

in dienst sinds 2011

FRANK (47 jaar)

GINO (44 jaar)

MANUEL (40 jaar)

Kraanman / sorteerder

in dienst sinds 2003

Chauffeur

in dienst sinds 2014

Mechanieker

in dienst sinds 1991

JEAN-PIERRE (56 jaar)

FONS (48 jaar)

Sorteerder

in dienst sinds 2006

RENE (55 jaar)

Kraanman / sorteerder

in dienst sinds 1989

JOZEF (42 jaar)

Sorteerder

in dienst sinds 2003

MILIEU EN INNOVATIE

Beschikbare Technieken (BBT). U kan dus rustig op beide, groene, oren slapen.

 

Naast de milieuvriendelijke verwerking van schroot, vormt ook het efficiënter organiseren van het vervoer een speerpunt in ons milieubeleid. In plaats van eigen vrachtwagens met twee containers, gecombineerd met extern transport, gebeurt de afvoer sinds 2013 vooral door een trekker-oplegger-combinatie. Daardoor werd het verbruik per 100 km gereduceerd. Het totale aantal gereden kilometers nam wel toe omdat we meer schroot zelf afvoeren. Maar – en dat is het belangrijkste

– het gemiddelde tonnage bij de afvoer van ijzer, neemt gevoelig toe sinds het gebruik van de trekker-oplegger-combinatie:

Nieulandt Recycling wil in haar sector een voortrekkersrol spelen als het gaat over milieuvriendelijke verwerking van schroot. De handel in oude metalen heeft geen ontzettend goeie naam als het gaat over het beperken van hinder voor de omgeving, zoals dat heet. Nieulandt wil als lokaal bedrijf een voorbeeld zijn voor de sector en door zich te engageren voor het Milieucharter en te streven naar een Iso-zorgsysteem voor milieu en kwaliteit tonen dat het ook anders kan. Meteen één van de manieren waarop Nieulandt Recycling zich onderscheidt van de concurrentie. Uw schroot wordt verwerkt volgens de Best

AFVAL = GRONDSTOF

Nieulandt Recycling wil haar rol als inzamelaar in de recyclageketen continu optimaliseren. Daarom wordt telkens heel kort op de bal gespeeld. Het bedrijf was al bij de allereerste om een erkenning te

krijgen voor het depollueren van autowrakken. Maar ook voor de inzameling van afgedankte elektrische en elektronische toestellen was Nieulandt als lid van een pilootproject een trendsetter in de sector.

Vijf ton per rit verschil op een totaal van 10.347 ton afgevoerd ijzer in 2014 maakt een verschil van 114 ritten voor de afvoer van schroot. Aan 19 ton per rit doen we er 545. Aan 24 ton per rit doen we er 431 voor dezelfde hoeveelheid.

AANTAL KM

GEMIDDELDE TONNAGE

VERBRUIK (LITER)per 100 km

2012

2012

2012

2013

2013

2013

2014

2014

45.86 l /100km

68.789 km

19 ton

44.37 l /100km

75.449 km

24 ton

40.67 l /100km

76.896 km

 • FERRO

  Bijna negentig procent van het geleverde en opnieuw verkochte schroot is ijzer. Maar let op, zeg niet zo maar “ijzer” tegen al de verschillende kwaliteiten. Dat gaat van soorten met weinig waarde zoals lege drankblikjes of conserven tot zware poutrels die eens ze klein genoeg zijn voor de oven, rechtstreeks

  De werking van Nieulandt Recycling is er, met de jaren ervaring van de medewerkers in een glansrol, op gericht om dat onderscheid zo veel mogelijk te verzilveren en per kwaliteit topproducten aan de verwerkers aan te leveren.

  naar de smelterij kunnen. Maar daartussen gaapt een bijzonder grote kloof van verschillende types, samenstellingen, namen en vooral waardes.

   

  Om de afvoer van ferroschroot zo efficiënt mogelijk te maken, wordt alles zo goed mogelijk verkleind. Dat heeft niet alleen een positief effect op de prijs, aangezien kleinere stukken makkelijker te smelten zijn. Maar het zorgt ook voor rendabeler vervoer. Een vrachtwagen met 22 ton die twee uur onderweg is naar een afnemer, is interessanter dan eentje met 15 ton. Jawel, vooral voor je portemonnee. Maar ook voor het milieu. En de files.

   

  Enkele kwaliteitsvolle stromen worden nog verwerkt in binnenlandse

   smelterijen. Het gaat voornamelijk om schroot dat uit productiebedrijven komt. Afval uit de maakindustrie met andere woorden. Maar dat aandeel daalt, de zuivere productiebedrijven zijn dalend, de Belgische smelterijen hebben het steeds moeilijker om te overleven. Het gros van dat schroot gaat dus naar het buitenland. Die export staat ver van de inzamelende ‘core business’ van Nieulandt Recycling en wordt dus overgelaten aan specialisten. Nieulandt verkoopt het gesorteerde en geknipte of geperste schroot aan grote exporteurs die het vooral per schip naar het al dan niet verre buitenland sturen. Naar Turkije. Maar ook naar Spanje, Rusland of Aziatische verwerkers.

  BESTEMMING FERRO METALEN

  FERRO METALEN (kg)

  EXPORT

  EXPORT

  2013

  2013

  2014

  2014

  EXPORT

  EXPORT

  BELGIË

  BELGIË

  BELGIË

  BELGIË

  70%

  7.766.403

  8.102.289

  3.352.120

  2.244.830

  80%

  20%

  30%

 • NON -FERRO

  Nog meer dan voor het ijzer, draait de inzameling van non-ferrometalen over juist sorteren. Iedereen kent aluminium raamprofielen. Maar alleen al daarin heb je vier verschillende, te sorteren stromen. Maar ook in inox, messing, rood koper en zelfs lood

  bestaan verschillende kwaliteiten. Er zijn grote verschillen tussen zink waar je de roofing niet van los krijgt en resten die overblijven bij het plaatsen van een dakgoot. De exporteurs van elektromotoren streven naar het respecteren van een waardeschaal.

  En de verwerkers van kabel baseren hun prijzen op het koperpercentage dat erin zit, waardoor je als sorteerder voortdurend moet afwegen of nog selectiever te werk gaan niet rendabeler is.

  SOORTEN NON-FERRO METALEN

  Dat is natuurlijk wel anders met een aantal koperhoudende materialen waar vooral de Chinese markt vandaag veel interesse in heeft. Dat wordt in zeecontainers geladen en steekt dus per containerschip de oceaan over. Het is daarbij taak om claims of geweigerde vrachten in overzeese gebieden te vermijden.

   Dus moet gezorgd worden voor een uitstekende kwaliteit. Een mooi voorbeeld zijn kogelhulzen die niet in een vracht gewoon geel koper mogen zitten omdat anders de volledige lading aan de grenscontrole teruggestuurd wordt.

  Non-ferrometalen hebben regelmatig nog verwerkers in België of één van de buurlanden. Hoewel Nieulandt Recycling meestal nog met tussenpersonen werkt, moeten bijvoorbeeld aluminium, roestvrij staal, lood of zink vaak niet verder dan enkele honderden kilometers gevoerd worden eer ze bij een verwerker zijn.

  NON-FERRO METALEN (kg)

  2013

  2014

  ALUMINIUM

   

  BATTERIJEN

   

  ELECTROMOTOREN

   

  KOPER

  INOX

   

  LOOD

   

  ZINK

   

  KABEL

  28%

  6%

  8%

  10%

  17%

  10%

  6%

  15%

 • AUTOWRAKKEN

  In een ideale wereld zou 100% van een autowrak moeten kunnen gerecycleerd worden. Daar zitten we vandaag nog niet, maar dankzij de erkende centra scoren we allemaal samen al 94%. Daar moet voor

  gewerkt worden. Eerst en vooral bij inzamelaars, waar alle gevaarlijke producten weggehaald worden. De loodbatterij en alle vloeistoffen die er nog in zitten (benzine of diesel, remvloeistof, motorolie, hydraulische

  olie, ruitenwisservloeistof). Maar ook de banden (ingezameld door RecyTyre), aircogassen (vaak herbruikbaar in andere auto’s), oliefilter en katalysator gaan er af.

  1%

  MOTOR/VERSNELLINGSBAKOLIE

  0,1%

  RUITENSPROEIVLOEISTOF

  KOELVLOEISTOF

  1%

  FERROMETALEN

  3%

  BATTERIJEN

  2%

  BENZINE

  0,3%

  0,1%

  KATALYSATOREN

  4%

  BANDEN

  87%

  SCHROOT

  DIESEL

  1%

  361.193 kg AUTOWRAKKEN (2013)

  HERGEBRUIK

  3,83%

  ENERGETISCHE VALORISATIE

  8,59%

  6,11%

  STORTEN

  RECYCLAGE

  81,47%

  Alweer om het vervoer te optimaliseren, worden autowrakken geperst en afgevoerd naar grotere verwerkers. Daar worden ze vermalen en met allerlei technieken verder

  gesorteerd zodat zo veel mogelijk materialen (metalen, plastic, rubber, glas en andere) kunnen gerecycleerd worden.

 • ELEKTRISCHE TOESTELLEN

  Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA) hebben geen plaats tussen gewoon ijzer. Ze moeten dus via een apart systeem ingezameld worden. Dat is heel duidelijk bij koel- en diepvrieskasten waar enkele gassen een negatieve invloed op het milieu

   

  hebben als ze vrij komen. Maar ook, bijvoorbeeld, de zware metalen uit printplaten van andere toestellen vormen een risico.

   

  Om de afvoer van die toestellen niet alleen via een paar verwerkers die België rijk is te laten gaan, werd door

   Recupel een extra inzamelcircuit in het leven geroepen. Ook daar kunnen handelaars én particulieren met hun AEEA terecht. De toestellen worden er gesorteerd in een aantal groepen op basis van grootte en de aard ervan en in volle vrachten afgevoerd naar verwerkers.

  AEEA (kg)

  GROOT WIT

  TV'S & SCHERMEN

  KOEL EN VRIES

  OVERIGE

  2013

  2014

  2013

  2014

  2013

  2014

  2013

  2014

  114.680

  97.940

  119.540

  119.540

  135.130

  100.520

  115.960

  115.960

  EXPORT

  EXPORT

  EXPORT

  7.766.403

  8.102.289

  80%

  30%

  FERROMETALEN
  100% GERECYCLEERD

  KUNSTSTOF
  95,83% GERECYCLEERD

  NON-FERROMETALEN
  100% GERECYCLEERD

  OVERIGE
  65,48% GERECYCLEERD

  20%

  (Bron: Recupel)

4.172 liter diesel

minder verbruikt

ongeveer 10.260km

minder rijden

besparing van

11 ton CO₂

Gemiddeld gebruik van

40,67 liter/100km

Gemiddeld 90km

per rit schroot

Gemiddeld 2640 gram

CO₂/liter diesel

=

=

=

MILIEUBELEIDSVERKLARING

Nieulandt Recycling NV houdt vast aan haar ambitie om een toonaangevend bedrijf in de schrootsector te zijn. De bouw van een nieuwe site in de Victor Bocquéstraat in Aalst onderstreept de gedrevenheid van het beleid om die ambitie te realiseren. Nieulandt Recycling gaat er een stap verder dan wat de actuele milieuvergunning voorschrijft en wil die voortrekkersrol ook de volgende jaren behouden.

Nieulandt Recycling baseert zich daarvoor op een aantal pijlers:

 

 • het voeren van een coherent milieubeleid: de bestuurders van Nieulandt Recycling NV engageren zich om van verantwoord en duurzaam milieubeleid één van de prioritaire factoren in de onderneming te maken. De wetgeving wordt op de voet gevolgd, zodat verschuivingen of nieuwigheden zo snel mogelijk kunnen opgevangen en geïmplementeerd worden. Bovendien werkt Nieulandt Recycling ook nauw samen met Coberec, de federatie van schroothandelaren, om milieuvriendelijke projecten van meet af aan mee te ondersteunen. Nieulandt Recycling is bestuurslid van Fecoplus, een vereniging van familiale schroothandelaren met een eigen kwaliteitscharter waarin aandacht voor de milieuwetgeving prioritair is.

 • het integreren van milieuzorg in het bedrijfsbeleid: Nieulandt Recycling is zich er terdege van bewust dat het milieubeleid in alle geledingen van de onderneming moet doorgedrongen zijn. De “sleeves up-hands on mentaliteit van de bestuurders, die zich dagelijks te midden van de werkvloer bevinden, garanderen een onafhoudende communicatie met het personeel wat meer dan voldoende informatie, sensibilisering en opleiding verzekert. Als kmo spreekt het ook voor zich dat nieuwe maatregel in principe eerst met de werknemers besproken worden. Op die manier stippelen zij voor een deel mee het beleid uit en zijn ze op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.

 

 • het beperken van verontreiniging, zowel lucht-, bodem-, licht-, lawaai- als water-: om de hoger genoemde voortrekkersrol op vlak van milieubeleid waar te maken, spreekt het voor zich dat Nieulandt Recycling er moet voor zorgen dat het milieu, de omgeving in het algemeen nooit schade of hinder van de recyclage-aktiviteiten ondervindt. Daarom wordt elke emissie zo goed als mogelijk onder controle gehouden. Geluidsoverlast wordt beperkt door de aandacht voor stille machines en de indeling van de aktiviteiten op de site, verontreiniging van de bodem wordt vermeden door de voorgeschreven samenstelling van de lekdichte ondergrond en onmiddellijk ingrijpen bij eventuele lekken en het waterbeheer wordt continu opgevolgd om problemen te vermijden.

 • Het stimuleren van afvalpreventie en –recyclage: Nieulandt Recycling is aktief in de recycling-industrie en is dus uiteraard vertrouwd met de ladder van Lansink. Als schroothandel is het evident dat alle aangeleverde materialen uitgesorteerd en voor bijna honderd percent gerecycleerd worden. De afvalstoffen die vrijkomen tijdens het sorteren worden afgevoerd naar erkende verwerkers. Ook de schadelijke stoffen afkomstig uit de depollutie van autowrakken of uit het eigen onderhoudsatelier worden verwerkt zoals het hoort.

 

Sanne Nieulandt 

Jean-Pierre  Nieulandt 

Filip Vyverman

GRI-INHOUDSOPGAVE

Dit duurzaamheidsverslag werd gepubliceerd begin 2015 en behelst de voorbije jaren 2011 tot 2014. Dit verslag is

opgemaakt volgens de GRI-richtlijnen, niveau Core. Het is onze bedoeling om tweejaarlijks een update te publiceren.

HOME

G4.3-4, G4.19, G4.56

OVER ONS

G4.4-5, G4.7-8, G4.15, G4.17, G4.34

ONZE KETTING

G4.1, G4.4, G4.12, G4.14, G4.19-21, G4 EC9, G4 EN33, G4 LA15, G4 PR1, G4 PR9, G4 DMA

ONZE TROEVEN

G4.4, G4.9, G4.15-16, G4.24-27, G4.56, G4 EN31, G4 DMA

ONS TEAM

G4.10-11, G4 DMA

AFVAL = GRONDSTOF

 G4.6, G4.8, G4 EN1-2, G4 EN23, G4 DMA

MILIEU EN INNOVATIE

G4 DMA

COLOFON

G4.18, G4.28-32

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is steeds belangrijker voor bedrijven. Maar hoe begin je hieraan als bedrijf en blijf je het bos door de bomen zien in alle MVO-aspecten en uitdagingen? En hoe kan je de geleverde inspanningen en concrete realisaties meetbaar en aantoonbaar maken?

 

 

 

Vijf sectororganisaties, waaronder Coberec namen samen met UNIZO het voortouw om hierop een antwoord te bieden. Nieulandt Recycling trad als één van de pilootbedrijven naar voor. Met steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF) en onder begeleiding van een externe consultant (Anouk Van de Meulebroecke, slidingdoors) ging Coberec Metals met enkele stakeholders ronde de tafel zitten. Elke partij kon aangeven welke uitdagingen hij zag als prioriteiten voor de sector in het streven naar duurzaamheid. Deze informatie werd vervolgens gebundeld in een matrix en voor de prioritaire thema’s werden indicatoren gezocht waarmee het betreffende thema kan worden gemonitord en de realisaties inzichtelijk kunnen worden gemaakt. Met het

MVO-sectorpaspoort, en dus de identificatie van de kernthema’s wordt de drempel voor de bedrijven uit de sector lager om met MVO aan de slag te gaan. Via dit duurzaamheidsverslag test Nieulandt Recycling dit sectorpaspoort uit en maken we onze inspanningen zichtbaar als inspiratiebron voor sectorgenoten.

Vragen of suggesties over het duurzaamheidsverslag?

Nieulandt Recycling NV

Victor Bocquéstraat 1  |  9300 Aalst  |  Tel. 053 80 81 88 | Tel. 053 80 96 03  |  info@nieulandtrecycling.be  | www.nieulandtrecycling.be